blasrorssystem

 1,5 eller 3 ml blåsrörspilar med kanyler
Model: ZOO 1.25
Model: RÖKEN 1.80

DAN-INJECT's Blåsrörssystem

Model: ZOO 1.25 och Model: RÖKEN 1.80

 

 

 

 

 

Teknisk data:

Längd: 125 cm eller 180 cm (delbart)
Invändig diameter: 12 mm
Vikt: 0,26 kg
Avstånd: 1-15 m

 

DAN-INJECT's blåsrörssystem är ett oumbärligt instrument i
veterinärernas dagliga arbete. En säker, billig och effektiv metod
att använda för medicinering och immobilisering av både stora
som små djur.
DAN-INJECT's blåsrörssystem finns i två modeller:
Model RÖKEN 180 cm som är delbart och
model ZOO som är 125 cm långt. Pilar 1,5 och 3 ml, kanyler
1,5 x 38 mm. Blåsrören är tillverkade i plastöverdraget
aluminiumsrör med specialtillverkat plastmunstycke.